LĂNG PHUN,SÚNG PHUN,LĂNG GIÁ

Lăng phun thẳng

Kích thước (mm): D50 / D65

Chiều dài lăng nhôm: 25cm (D50/13mm), 28cm (D65/19mm)

Chiều dài lăng thau: 28cm (D50)

Trọng lượng lăng nhôm: 0.3kg (D50), 0.4kg (D65)

Trọng lượng lăng thau: 1.2kg (D50)

Xuất xứ: Việt Nam