Bình cầu chữa cháy tự động ABC 6kg – Tomoken

Liên hệ ngay

Thông tin chi tiết

Bình Cầu Chữa Cháy Tự Động ABC 6kg

Mã sản phẩm: TMK-VJ-ABC/AUTO6KG

Hảng sản xuất: Tomoken

Tổng khối lượng: 11Kg

Khối lượng tịnh: 6Kg

Áp suất làm việc (MPa): 1.2~1.45 MPa

Áp suất TN vỏ bình (MPa): 3 MPa

Thời gian phun: 9s

Nhiệt độ làm việc: -5°C – 60°C

Nhiệt độ hoạt động của bình: 68°C

Hạn sử dụng: 5 năm

Diện tích bảo vệ:2m x 2m

Kích thước: d:280mm x h:345mm

Màu sắc: Đỏ

Tải Catalogue: Bình cầu chữa cháy tự động ABC 6kg Tomoken ⇓

Mô tả

Thông tin chi tiết

Bình Cầu Chữa Cháy Tự Động ABC 6kg

Mã sản phẩm: TMK-VJ-ABC/AUTO6KG

Hảng sản xuất: Tomoken

Tổng khối lượng: 11Kg

Khối lượng tịnh: 6Kg

Áp suất làm việc (MPa): 1.2~1.45 MPa

Áp suất TN vỏ bình (MPa): 3 MPa

Thời gian phun: 9s

Nhiệt độ làm việc: -5°C – 60°C

Nhiệt độ hoạt động của bình: 68°C

Hạn sử dụng: 5 năm

Diện tích bảo vệ:2m x 2m

Kích thước: d:280mm x h:345mm

Màu sắc: Đỏ