Bình chữa cháy bột ABC 4kg MFZL4

Liên hệ ngay

Thông số kỹ thuật bình
Sức chứa: 4±0.08 kg
Hiệu quả phun: ≥ 9 s
Phạm vi phun: < 4 m
Trọng lượng bột: 4±0.2kg
Tổng trọng lượng bình: ~5.5 kg
Kích thước: (Ø x H): ~13,6 x 43
Khả năng chữa cháy: A: chất cháy rắn; B: Chất cháy lỏng; C: Chất cháy khí
Minh Hoàng là đơn vị nhập khẩu trực tiếp

Mô tả

Thông số kỹ thuật bình
Sức chứa: 4±0.08 kg
Hiệu quả phun: ≥ 9 s
Phạm vi phun: < 4 m
Trọng lượng bột: 4±0.2kg
Tổng trọng lượng bình: ~5.5 kg
Kích thước: (Ø x H): ~13,6 x 43
Khả năng chữa cháy: A: chất cháy rắn; B: Chất cháy lỏng; C: Chất cháy khí
Minh Hoàng là đơn vị nhập khẩu trực tiếp