Bình chữa cháy bột ABC 8kg MFZL8

Liên hệ ngay

Thông số kỹ thuật bình
Sức chứa: 8±0.09 kg
Hiệu quả phun: ≥ 11.5 s
Phạm vi phun: < 4.8 m
Trọng lượng bột: 8±0.3kg
Tổng trọng lượng bình: ~10 kg
Kích thước: (Ø x H): ~16,3 x 55
Khả năng chữa cháy: A: chất cháy rắn; B: Chất cháy lỏng; C: Chất cháy khí
Minh Hoàng là đơn vị nhập khẩu trực tiếp

Mô tả

Thông số kỹ thuật bình
Sức chứa: 8±0.09 kg
Hiệu quả phun: ≥ 11.5 s
Phạm vi phun: < 4.8 m
Trọng lượng bột: 8±0.3kg
Tổng trọng lượng bình: ~10 kg
Kích thước: (Ø x H): ~16,3 x 55
Khả năng chữa cháy: A: chất cháy rắn; B: Chất cháy lỏng; C: Chất cháy khí
Minh Hoàng là đơn vị nhập khẩu trực tiếp