Bình chữa cháy xe Foam 9L FOAM 9

Liên hệ ngay

Sức chứa (kg): 9 ± 0,09
Hiệu quả phun (s): ≥20
Phạm vị phun (m): ≥4
Trọng lượng: ~12kg
Chiều cao: ~63cm
Đường kính: ~19.5cm
Khả năng chữa cháy : chữa cháy xăng dầu, chất lỏng dễ cháy
Minh Hoàng là đơn vị nhập khẩu trực tiếp

Mô tả

Sức chứa (kg): 9 ± 0,09
Hiệu quả phun (s): ≥20
Phạm vị phun (m): ≥4
Trọng lượng: ~12kg
Chiều cao: ~63cm
Đường kính: ~19.5cm
Khả năng chữa cháy : chữa cháy xăng dầu, chất lỏng dễ cháy
Minh Hoàng là đơn vị nhập khẩu trực tiếp