Cáp đồng bọc 50mm2-70mm2

Liên hệ ngay

Đặc điểm cáp đồng bọc 50mm2 và 70mm2
– Sử dụng làm cáp thoát sét tiếp đất cho hệ thống chống sét trực tiếp, dây tiếp địa cho hệ thống điện.
– Vật liệu: Sợi đồng mềm, có vỏ nhựa bọc
– Tiết diện 50 mm2, và 70mm2 gồm nhiều sợi đồng xoắn đồng tâm, có vỏ nhựa bọc màu đen.
– Kết nối: Sử dụng ốc siết cáp, đầu cos, hàn hóa nhiệt.

Mô tả

Đặc điểm cáp đồng bọc 50mm2 và 70mm2
– Sử dụng làm cáp thoát sét tiếp đất cho hệ thống chống sét trực tiếp, dây tiếp địa cho hệ thống điện.
– Vật liệu: Sợi đồng mềm, có vỏ nhựa bọc
– Tiết diện 50 mm2, và 70mm2 gồm nhiều sợi đồng xoắn đồng tâm, có vỏ nhựa bọc màu đen.
– Kết nối: Sử dụng ốc siết cáp, đầu cos, hàn hóa nhiệt.