Cáp đồng trần 50mm2-70mm2

Liên hệ ngay

Đặc điểm cáp đồng trần 50mm2 và 70mm2
– Cáp đồng trần sử dụng làm dây thoát sét tiếp đất cho hệ thống chống sét trực tiếp, dây tiếp địa cho hệ thống điện.
– Vật liệu: Sợi đồng mềm.
– Tiết diện : 50 mm2 và 70mm2, gồm nhiều sợi đồng xoắn đồng tâm.
– Kết nối: Sử dụng ốc siết cáp, đầu cos, hàn hóa nhiệt.

Mô tả

Đặc điểm cáp đồng trần 50mm2 và 70mm2
– Cáp đồng trần sử dụng làm dây thoát sét tiếp đất cho hệ thống chống sét trực tiếp, dây tiếp địa cho hệ thống điện.
– Vật liệu: Sợi đồng mềm.
– Tiết diện : 50 mm2 và 70mm2, gồm nhiều sợi đồng xoắn đồng tâm.
– Kết nối: Sử dụng ốc siết cáp, đầu cos, hàn hóa nhiệt.