Đầu phun Sprinkler Tyco hướng xuống DN20

Liên hệ ngay

Model : TY51237
– Xuất xứ : Anh
– Loại đầu phun : Đầu phun hướng xuống
– Nhiệt độ kích hoạt : 68 – 93 oC
– Hệ số K : 11.2
– Đường kính tiêu chuẩn : DN 20 (mm)

Mô tả

Model : TY51237
– Xuất xứ : Anh
– Loại đầu phun : Đầu phun hướng xuống
– Nhiệt độ kích hoạt : 68 – 93 oC
– Hệ số K : 11.2
– Đường kính tiêu chuẩn : DN 20 (mm)