Kim thu sét Ingesco PDC 3.1

Liên hệ ngay

Thông tin chi tiết :
Kim thu sét Ingesco PDC 3.1
Bán kính bảo vệ : 35m – 69m
Trọng lượng sản phẩm: 2,350kg
Chiều dài kim thu sét: 384mm
Sản xuất bởi hãng Ingesco/ Tây Ban Nha

Mô tả

Thông tin chi tiết :
Kim thu sét Ingesco PDC 3.1
Bán kính bảo vệ : 35m – 69m
Trọng lượng sản phẩm: 2,350kg
Chiều dài kim thu sét: 384mm
Sản xuất bởi hãng Ingesco/ Tây Ban Nha