Hiển thị tất cả 6 kết quả

Chất tạo bọt chữa cháy 3% UNIFOAM 3

Liên hệ ngay

– UNIFOAM 3 là bọt chữa cháy đậm đặc, không chứa flo, có độ nhớt thấp dùng để dập tắt các đám cháy hydrocacbon và các đám cháy loại A.
– UNIFOAM 3 bao gồm các dung môi hữu cơ, chất hoạt động bề mặt hydrocacbon và các chất phụ gia hiệu suất khác, không bao gồm bất kỳ hợp chất hữu cơ gốc halogen nào. Các chất tạo bọt hoặc dung dịch tạo bọt dễ dàng phân hủy sinh học và thân thiện với môi trường.

Chất tạo bọt chữa cháy 6% UNIFOAM 6

Liên hệ ngay

– UNIFOAM 6 là bọt chữa cháy đậm đặc, không chứa flo, có độ nhớt thấp để dập tắt các đám cháy hydrocacbon và các đám cháy loại A.
– UNIFOAM 6 bao gồm các dung môi hữu cơ, chất hoạt động bề mặt hydrocacbon và các chất phụ gia hiệu suất khác, không bao gồm bất kỳ hợp chất hữu cơ gốc halogen nào. Các chất tạo bọt hoặc dung dịch tạo bọt dễ dàng phân hủy sinh học và thân thiện với môi trường.

Chất tạo bọt chữa cháy AFFF 3% LAGO V3F

Liên hệ ngay

– LAGO V3F là Chất cô đặc tạo bọt dạng nước (AFFF), được pha chế từ hỗn hợp các chất hoạt động bề mặt gốc flo và gốc hydrocacbon, cùng với các dung môi và chất phụ gia hiệu suất khác.
– LAGO V3F cần năng lượng tương đối thấp để tạo bọt. Và dung dịch bọt có khả năng tạo màng nước trên hầu hết các bề mặt nhiên liệu hydrocacbon. Màng này ngăn cách nhiên liệu với oxy và ngăn chặn sự bay hơi của nhiên liệu. Ngoài ra, nước trong dung dịch bọt còn có tác dụng giải nhiệt.
– LAGO V3F thích hợp sử dụng cho nước mặn, nước ngọt và nước lợ với tỷ lệ pha trộn 3%.

Chất tạo bọt chữa cháy AFFF 3% OLAS 3

Liên hệ ngay

– OLAS 3 là Chất cô đặc tạo bọt tạo màng (AFFF), được pha chế từ hỗn hợp các chất hoạt động bề mặt gốc flo và gốc hydrocacbon, cùng với các dung môi và chất phụ gia hiệu suất khác.
– OLAS 3 cần năng lượng tương đối thấp để tạo bọt. Và dung dịch bọt có khả năng tạo màng nước trên hầu hết các bề mặt nhiên liệu hydrocacbon. Màng này ngăn cách nhiên liệu với oxy và ngăn chặn sự bay hơi của nhiên liệu. Ngoài ra, nước trong dung dịch bọt còn có tác dụng giải nhiệt.

Chất tạo bọt chữa cháy AFFF 6% LAGO V6F

Liên hệ ngay

– LAGO V6F là Chất cô đặc tạo bọt dạng nước (AFFF), được pha chế từ hỗn hợp các chất hoạt động bề mặt gốc flo và gốc hydrocacbon, cùng với các dung môi và chất phụ gia hiệu suất khác.
– LAGO V6F cần năng lượng tương đối thấp để tạo bọt. Và dung dịch bọt có khả năng tạo màng nước trên hầu hết các bề mặt nhiên liệu hydrocacbon. Màng này ngăn cách nhiên liệu với oxy và ngăn chặn sự bay hơi của nhiên liệu. Ngoài ra, nước trong dung dịch bọt còn có tác dụng giải nhiệt.
– LAGO V6F thích hợp sử dụng cho nước mặn, nước ngọt và nước lợ với tỷ lệ pha trộn 6%.

Chất tạo bọt chữa cháy AFFF 6% OLAS 6

Liên hệ ngay

– OLAS 6 là Chất cô đặc tạo bọt dạng nước (AFFF), được pha chế từ hỗn hợp các chất hoạt động bề mặt gốc flo và gốc hydrocacbon, cùng với các dung môi và chất phụ gia hiệu suất khác.
– OLAS 6 cần năng lượng tương đối thấp để tạo bọt. Và dung dịch bọt có khả năng tạo màng nước trên hầu hết các bề mặt nhiên liệu hydrocacbon. Màng này ngăn cách nhiên liệu với oxy và ngăn chặn sự bay hơi của nhiên liệu. Ngoài ra, nước trong dung dịch bọt còn có tác dụng giải nhiệt.