Đầu báo nhiệt gia tăng CM-WS25L

Liên hệ ngay

Đầu báo nhiệt gia tăng Chungmei CM-WS25L được thiết kế hiện đại và cao cấp xuất xứ từ Đài Loan được sử dụng phổ biến nhiều nơi.

▪ Nguyên tắc điều hành Cơ đảm bảo độ bền lâu dài và sự cố nhất.
▪ Chức năng tự phục hồi đảm bảo các yếu tố liên tục sử dụng.
▪ Detector đã thông qua EMC kiểm tra, trong đó loại bỏ rất nhiều báo động sai do nhiễu từ các nguồn gần đó.
▪ Ánh sáng đèn chỉ thị màu đỏ khi phát hiện được kích hoạt.
▪ ISO 9001, CE phê duyệt, UL (chờ).

Mô tả

Đầu báo nhiệt gia tăng Chungmei CM-WS25L được thiết kế hiện đại và cao cấp xuất xứ từ Đài Loan được sử dụng phổ biến nhiều nơi.

▪ Nguyên tắc điều hành Cơ đảm bảo độ bền lâu dài và sự cố nhất.
▪ Chức năng tự phục hồi đảm bảo các yếu tố liên tục sử dụng.
▪ Detector đã thông qua EMC kiểm tra, trong đó loại bỏ rất nhiều báo động sai do nhiễu từ các nguồn gần đó.
▪ Ánh sáng đèn chỉ thị màu đỏ khi phát hiện được kích hoạt.
▪ ISO 9001, CE phê duyệt, UL (chờ).

 

pro_137569400044