Đầu phun Sprinkler hướng xuống DN15

Liên hệ ngay

Model : ZSTX-15
– Xuất xứ : Trung Quốc
– Loại đầu phun : Đầu phun hướng xuống
– Nhiệt độ kích hoạt : 68 – 93 oC
– Hệ số K : 5.6
– Đường kính tiêu chuẩn : DN 15 (mm)

Mô tả

Model : ZSTX-15
– Xuất xứ : Trung Quốc
– Loại đầu phun : Đầu phun hướng xuống
– Nhiệt độ kích hoạt : 68 – 93 oC
– Hệ số K : 5.6
– Đường kính tiêu chuẩn : DN 15 (mm)