Đầu phun Sprinkler Tyco hướng lên DN20

Liên hệ ngay

Model : TY5137
– Xuất xứ : Anh
– Loại đầu phun : Đầu phun hướng lên
– Nhiệt độ kích hoạt : 68 – 93 oC
– Hệ số K : 11.2
– Đường kính tiêu chuẩn : DN 20 (mm)

Mô tả

Model : TY5137
– Xuất xứ : Anh
– Loại đầu phun : Đầu phun hướng lên
– Nhiệt độ kích hoạt : 68 – 93 oC
– Hệ số K : 11.2
– Đường kính tiêu chuẩn : DN 20 (mm)