Đèn Exit GNVN HW-128 LED

Liên hệ ngay

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Nguồn điện: AC 220 – 50 HZ
Pin sạc: 1.2V, 800 mAH
Dòng điện sạc: 60 m AH
Thời gian sạc: 24 giờ
Bóng đèn: SUPER LED
Thời gian thắp sáng: 120 chế độ DC
Xuất xứ: Trung Quốc

Mô tả

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Nguồn điện: AC 220 – 50 HZ
Pin sạc: 1.2V, 800 mAH
Dòng điện sạc: 60 m AH
Thời gian sạc: 24 giờ
Bóng đèn: SUPER LED
Thời gian thắp sáng: 120 chế độ DC
Xuất xứ: Trung Quốc