Lăng phun 2 tác dụng

Liên hệ ngay

– Kích thước (mm) : D50 / D65
– Áp lực: 10kg/cm2
– Phun xa: 5m – 10m (phun thẳng), 2m – 5m (phun sen)
– Ngàm Nakajima/Gost/Machino…
– VN SX

Mô tả

– Kích thước (mm) : D50 / D65
– Áp lực: 10kg/cm2
– Phun xa: 5m – 10m (phun thẳng), 2m – 5m (phun sen)
– Ngàm Nakajima/Gost/Machino…
– VN SX