Van cầu đồng DN32 (Van hàng hải)

Liên hệ ngay

Vận hành : Tay quay vô lăng
Kết nối : mặt bích
Tiêu chuẩn áp lực : 16K

Mô tả

Van hàng hải chất liệu đồng đúc
Vận hành : Tay quay vô lăng
Kết nối : mặt bích
Tiêu chuẩn áp lực : 16K