Bình chữa cháy khí CO2 3kg MT3

Liên hệ ngay

Sức chứa (kg): 3±0.15
Hiệu quả phun (s): ≥10
Phạm vi phun (m): ≥1.5
Trọng lượng khí : 3kg
Tổng trọng lượng bình: ~16 kg
Chiều cao: ~47cm
Đường kính: ~12cm
Khả năng chữa cháy: B: Chất cháy lỏng; C: Chất cháy khí; E: Cháy từ các thiết bị điện
Minh Hoàng là đơn vị nhập khẩu trực tiếp

Mô tả

Sức chứa (kg): 3±0.15
Hiệu quả phun (s): ≥10
Phạm vi phun (m): ≥1.5
Trọng lượng khí : 3kg
Tổng trọng lượng bình: ~16 kg
Chiều cao: ~47cm
Đường kính: ~12cm
Khả năng chữa cháy: B: Chất cháy lỏng; C: Chất cháy khí; E: Cháy từ các thiết bị điện
Minh Hoàng là đơn vị nhập khẩu trực tiếp