Bình chữa cháy khí CO2 5kg MT5

Liên hệ ngay

Sức chứa (kg) 5±0.25
Hiệu quả phun (s): ≥9
Phạm vi phun (m) ≥2
Trọng lượng khí : 5kg
Tổng trọng lượng bình: ~16 kg
Chiều cao: ~63cm
Đường kính: ~14cm
Khả năng chữa cháy: B: Chất cháy lỏng; C: Chất cháy khí; E: Cháy từ các thiết bị điện
Minh Hoàng là đơn vị nhập khẩu trực tiếp

Mô tả

Sức chứa (kg) 5±0.25
Hiệu quả phun (s): ≥9
Phạm vi phun (m) ≥2
Trọng lượng khí : 5kg
Tổng trọng lượng bình: ~16 kg
Chiều cao: ~63cm
Đường kính: ~14cm
Khả năng chữa cháy: B: Chất cháy lỏng; C: Chất cháy khí; E: Cháy từ các thiết bị điện
Minh Hoàng là đơn vị nhập khẩu trực tiếp